Kroppens form och utseende: betydelsen för utövare på gym

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning: Syfte Syftet med denna uppsats var att undersöka vilken betydelse kroppens form och utseende har för utövare på träningsanläggningar. Metod Metoden som har använts i denna studie är enkäter. Urvalet i denna studie har bestått av 51 individer som bor i en medelstor svensk stad, mellan 18–65 år, kvinnor och män som tränar på gym. Resultat Resultatet visar att de som tränat i över två år känner sig nöjda med sin kropp i mycket större utsträckning än de som tränat mindre än två år och att ålder inte spelar någon större roll. Män är generellt sett mer nöjd med sin kropp än kvinnor. Män tränar även fler pass i veckan samt fler timmar än kvinnor. Resultatet visar även att äldre alltid varit mer nöjd med sin kropp än yngre men att de yngre i högre utsträckning både blivit mer och mindre nöjda med sin kropp efter att de börjat tränat. Yngre lägger mer fokus på hur andras kroppar ser ut och fokuserar även mycket på hur deras egen kropp ser ut samt har för form. Ett annat resultat av denna forskning var att ganska långt ifrån alla som befinner sig på gymmet trivs där, men att de flesta blivit mer nöjda med sig själva efter att de tagit sig till gymmet regelbundet, framförallt de som gjort det i över två års tid. Slutsatser Många men långt ifrån alla som befinner sig på gym trivs där. De flesta blir däremot mer nöjda med sig själva när de tränar regelbundet. Ålder spelar en viss roll, äldre bryr sig i lägre utsträckning om sin egna kropp och andra kroppar jämför med yngre. Män är mer nöjda jämfört med kvinnor över sina kroppar samt att män tränar fler och längre pass.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)