Läsa med öronen och lyssna med ögonen: en komparativ studie av mediers betydelse för ett litterärt verk

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Författare: Johanna Svensson; [2019-02-05]

Nyckelord: läsning; lyssnande; ljudböcker; media; modalitet; intermedialitet;

Sammanfattning: This essay examines how different types of media affect the experience of Cecelia Ahern’s Where Rainbows End. This is achieved by comparing one printed edition of the book with two audio book editions. I’m examining how the physical reading/listening experience and the narrative structure differs from edition to edition. The study shows that the act of reading a printed book differs from listening to an audio book in many aspects, and therefore bring the reader/listener different experiences of the literary work. It also concludes that a particular narrative structure can be lost in the transition from printed book to audio book. In addition to the above the importance of the narrator’s voice is shown as well.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)