Projektering av cirkulationsplats - Teaterrondellen

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Författare: Moa Nilsson; Rasmus Sundkvist; [2023]

Nyckelord: cirkulationsplats;

Sammanfattning: Sammanfattning De flesta som passerat eller befunnit sig i Luleå kommun har troligtvis sett den vackra byggnaden som norrbottensteatern befinner sig i vid Norra hamn. Ett slag av förvirring drabbas de flesta dock av när man ska svänga av i den befintliga korsningen som ligger snett bakom teatern med en fyrvägskorsning. Korsningen sträcker sig mot stadens stadshus, stadens gymnasier och vägen som går in mot stadskärnan. Den förvirringen samt trafiksäkerhetsrisken vill vi eliminera gentemot stadens befolkning och besökande, gående som bilförare. Med våra tidigare erfarenheter inom bygg och anläggning samt de kunskaperna vi har lärt oss genom den utbildningen vi under de senaste två åren har genomfört kommer utveckla en säkrare lösning med en ny utformning.  Genomförandet kommer bestå av projektering, olika analyser och diskussioner som kommer bäras av de kunskaper vi utvecklat under utbildningen Bygg och anläggning på Luleå tekniska universitet. Det kommer även tas upp vilka metoder vi använder oss av, en grov budget och diskussioner kring resultatet och vägen dit. Vi förväntar oss att vi hittar en lösning på problematiken som kommer underlätta för alla inblandade i trafiken, samt att det blir en lärorik resa med detta examensarbete. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)