VARFÖR SLÖJDAR DU? En kvalitativ studie om anledningarna till varför människor idag väljer att slöjda.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Åsa Palmer; [2018-06-14]

Nyckelord: immateriellt kulturarv; handicraft; DIY; praktisk kunskap; hemslöjd;

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2018, 180 hpGrundnivå2018:33

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)