Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Molecular Sciences

Sammanfattning: Kaffe är en av de dryckerna som konsumeras mest av människor dagligen. Kaffe innehåller koffein som ursprungligen kommer från löv, frön och olika frukter. Den här studien har utgått från olika metoder för att se hur koffein påverkar kroppen. Metoderna som har använts för att mäta kroppssammansättningen är kroppspletysmografi (Bodpod ®) och bioimpedansmätning (Tanita MC- 980 ®). Dessa metoder i kombination med energiförbrukning, energiintag och självskattningsskalor har använts för att ta fram nutritionsstatus för varje deltagare. Kroppssammansättning och nutritionsstatus användes i den här studien som bakgrundsinformation. Två rörelsemätare SenseWear® och Actiwatch® placerades på deltagarens arm, där den ena mätte energiförbrukningen och den andra sömnen. Mätningarna för varje deltagare pågick under fem dagar varav de två första dagarna bestod av normal koffeinkonsumtion och under de tre nästkommande dagarna var koffeintillförsel ej tillåten. Tre kvinnliga deltagare valdes utifrån deras dagliga konsumtion av koffein. Personen som hade det högsta intaget av koffein dagligen påverkades markant under den här perioden, speciellt mot slutet då deltagaren fick abstinensbesvär i form av huvudvärk och illamående. Vidare ökade sömndurationen med två timmar den sista koffeinfria dagen jämfört med dag 2. Energiförbrukningen hos den här deltagaren var lägre sista dagen då ingen energi fanns för att utföra aktiviteter. Sammanlagt minskade energiförbrukningen med 4000 kJ den sista dagen jämfört med de två första dagarna. De andra två deltagarna påverkades inte lika mycket då deras vardagliga koffeinintag var betydligt lägre. Studiens resultat visade att högt koffeinintag (ca 600mg) påverkar kroppen negativt jämfört med ett lägre intag. Därför är det viktigt att ha måttlig konsumtion av koffein där intaget bör ligga på 200-300mg koffein per dag. På så sätt kan bra effekter uppnås som till exempel bättre koncentration, god psykisk hälsa men också motverka framtida sjukdomar så som Alzheimers, Parkinson och Stroke. En överkonsumtion kan istället ge en motsatt effekt som ångest, rädsla, irritation, nervositet, depression, ökad hjärtfrekvens och högt blodtryck.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)