Trämuseum i Ingeborrarps friluftsmuseum

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Författare: Jens Stanfield; [2009]

Nyckelord: Museum; Technology and Engineering;

Sammanfattning: Nytt museum för Örkelljunga hembygdsförening i Ingeborrarps friluftsmuseum

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)