Sjukgymnastiska insatser för barn och ungdomar med Downs syndrom. En enkätstudie inom Barn- och Ungdomshabiliteringen i Region Skåne.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)