"Min lärare bemöter tjejer och killar på samma sätt. Ja, alltså... Bortsett från att han inte hälsar likadant" : En kvalitativ forskningsstudie om elevers upplevelser av särbehandling mellan pojkar och flickor i idrott och hälsa.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Författare: Kristina Timurtas; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)