Vägen till en grön profil : En kvalitativ studie om uppbyggnaden av personligt varumärke

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Författare: Annie Alström; Lina Flysjö; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Miljöfrågan är ett av dagens hetast diskuterade ämnen. Detta är mycket tack vare framfarten av sociala medier och influencers som öppnat upp för samtal med människor världen över. Personligt varumärke innebär en praxis av att framhäva och marknadsföra sig själv som ett varumärke. Att styra och påverka hur andra människor uppfattar dig som person. Influencers yrke går ut på att förvalta det egna personliga varumärket och agera opinionsledare inom olika ämnen. Influencers har därför en avgörande roll när det gäller påverkan på människor när det kommer till hållbara produktköp och livsstilar   Syftet med denna studie var att beskriva och skapa förståelse för hur influencers använder sig av miljömässig hållbarhet för att bygga upp sitt personliga varumärke. Med en deduktiv ansats byggdes studien upp genom att först redogöra för väl etablerade teorier inom varumärkesprofilering, personligt varumärke samt influencer marketing.   Multipel fallstudie genomfördes i form av fem fall med en respondent/influencer i vardera fall. Djupgående kvalitativa intervjuer gjordes därefter med utvalt hållbara influencers som ligger till grund för studiens resultat. Slutsatser som kan dras från denna studie är att tidigare teorier om att vara autentiskt är av stor betydelse även för hållbara influencers. Influencers i denna studie arbetar efter strikta varumärkesprinciper, är noga med att följa sitt varumärkeslöfte om en hållbarare livsstil och arbetar kontinuerligt med att utveckla det personliga varumärket för sin egen samt planetens skull.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)