Föräldrar och vårdnadshavares bestämmanderätt : i ljuset av hedersrelaterat våld och förtryck

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Andrea Jobs; [2017]

Nyckelord: Familjerätt; barnrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)