LPT - samverkan mellan psykiatri och socialtjänst. : Två yrkesområdens upplevelser av samverkan och dess förutsättningar i den psykiatriska tvångsvården.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Emelie Matsdotter; Matilda Powter; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)