Skvallrande kvinnor och skrytiga män : en analys av kvinnor och mäns samtal i podcasts

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Retorik

Sammanfattning: Den här uppsatsen består av en analys för att undersöka om och i så fall hur samtalsstilarna skiljer sig åt mellan kvinnor och män i ett av vår tids största sociala forum, podcasten. Därefter följer en diskussion för att undersöka hur det påverkar förhållandet mellan kvinnor och män. Med hjälp av olika teorier har det bildats kategorier som urskiljer och beskriver det typiskt kvinnliga och manliga i ett samtal. Teorierna har sedan applicerats på de två podcasterna Fredagspodden av Hannah och Amanda samt Alex och Sigges podcast. Podcasterna har lyssnats på för att undersöka om deras samtalsstilar passar in under respektive kategorier för att i så fall se om Hannah och Amanda i Fredagspodden har en stereotypiskt kvinnlig samtalsstil samt om Alex och Sigge i sin podcast har en stereotypiskt manlig samtalsstil. Utifrån resultatet diskuteras sedan om de potentiella samtalsskillnaderna påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)