Vem stannar och vem flyttar? : En studie om faktorer till påbörjat, avslutat och fortsatt arbete inom en inlandskommun i Västerbottens län.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Den svenska urbaniseringen har medfört att cirka hälften av kommunerna i Sverige krymper i befolkningsantal. Detta har inneburit utmaningar och svårigheter för de krympande kommunerna att hitta den kompetens som krävs för att kunna utföra de tjänster de är ålagda att erbjuda sina medborgare.Syftet med denna rapport var att undersöka varför medarbetare inom inlandskommun X väljer att påbörja, fortsätta och eventuella avsikter till att avsluta sin anställning. Genom att intervjua medarbetare inom bristyrken inom offentlig sektor framkom att arbetsmässiga faktorer såsom arbetsmiljö, arbetsbelastning och arbetssysslor i kombination med platsbundna faktorer såsom närhet till natur, jakt och friluftsliv bidrar till dessa intentioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)