Kniper du rätt så håller du tätt - En enkätstudie om hur välinformerade gravida kvinnor är om förebyggande av urininkontinens samt träningsvanor av bäckenbotten

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: För flertalet gravida kvinnor är urininkontinens/urinläckage ett problem som kan ha storinverkan på det vardagliga livet. Tidigare studier visar att genom träning av bäckenbottenmuskulaturen är det möjligt att förebygga och minska risken för urininkontinens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)