Delsbo Electric: Lättkonstruktion av spårfordon : Dimensionering av infästningar i sandwichplatta

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Författare: Jonathan Weinesjö; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Delsbo electric är en tävling för universitet där målet är att bygga det mest energieffektiva rälsfordonet. Detta fordon ska köra mellan en till sex passagerare längs ett 3.36 km långt spår. En av aspekterna man bör tänka på för att konstruera det mest energieffektiva fordonet är vikten. För att reducera vikten så kommer lätta kompositmaterial användas. I denna rapport så kommer lösningar för infästningar av hjullager, bromsok och elektronik tas fram och dimensioneras. Kravspecifikation, lastfall och matrialegenskaper har använts för att kunna ta fram tillförlitliga och lätta infästningar. Elektroniken kommer att placeras i en låda som sedan tejpas mot bottenplattan med hjälp av MVHB Speciality Tape4930. Hjullagren kommer att fästas med två stycken skruvar i bottenplattan. Två extraplattor av aluminium SS 4212­06 med måtten 6.5 x 6.5 x 1.8 cm kommer att sitta på vardera sida om bottenplattan för att sprida ut förspänningskraften från varje skruv. Bottenplattan kommer även att förstärkas lokalt under varje lager med en kärna av balsaträ med måtten 16 x 16 x 2.5 cm. Bromsoket kommer att fästas på ett liknande sätt med två stycken skruvar och två aluminiumplattor per skruv med måtten 6.7 x 6.7 x 1.8 cm samt en förstärkt kärna av balsaträ med måtten 16 x 16 x 2.5cm. Infästningarnas totala vikt är 4.31 kg  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)