Hur påverkar lagstiftning premien vid företagsförvärv - En tvärdisciplinär studie mellan ekonomi och juridik.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)