Luo Yin : poet & satiriker

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Kinesiska

Författare: Carl-oskar Rasmusson; [2014]

Nyckelord: China; Luo Yin; Poetry; Languages and Literatures;

Sammanfattning: Poesin har allt sedan urminnes tider haft en central roll i samhället i de delar av världen som idag utgör Folkrepubliken Kina. Den här uppsatsen tar upp och ger en översiktlig genomgång till den sorts poesi som skapades under Tang-dynastin och konsten i att översätta den periodens verk. Därefter beskriver uppsatsen Tang-poeten Luo Yins liv och därtill utvalda verk av honom i översättning till det svenska språket. Slutligen tillkommer en analys av Luo Yins poetiska gärning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)