En peruk säger mer än tusen ord - En fallstudie om Sia kring transmedialt berättande inom musikbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Digitaliseringen förde med sig möjligheter att synas i fler medier. Artister har idag ett behov av att ha ett bredare varumärke. Denna rapport behandlar hur ett albumomslag kan användas som en del i ett transmedialt berättande. Detta besvaras genom en fallstudie med popartisten Sia och hennes album This is Acting. I denna görs en undersökning av hennes varumärkeselement, användning av sociala medier och en bildanalys på omslaget till albumet. Enligt studien är artistens starkaste varumärkeselement en svart och blond peruk, namnet samt en rosett. Sia sprider ut kommunikationen för albumet över en lång tid, i flertalet medier och på ett sätt som länkar ihop de olika delarna i det transmediala berättandet. Omslaget symboliserar normen och pressen att passa in. Som slutsats kan albumomslaget i det här fallet verka som ett fönster in till albumkonceptet samt varumärket genom att innehålla varumärkeselement i kombination med en uttrycksfullhet. Denna studie är begränsad i omfattning och skulle kunna utvecklas med en djupare undersökning med fler artister som fall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)