Kostråd om mättat fett och kolhydrater i samband med förhöjda blodfetter : En undersökning bland primärvårdsdietister

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Eva Hummelgård; Hannah Thufvesson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrund: Nästan hälften av alla dödsfall i Sverige beror på aterosklerotiska hjärt-kärlsjukdomar, där en riskfaktor är förhöjda blodfetter. I den vetenskapliga världen och media återfinns en diskussion om kostråd inom detta område. Hur det påverkar primärvårdsdietister och deras råd till patienter är intressant då de bör ge kostråd enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Syfte: Att undersöka vilka kostråd gällande mättat fett och kolhydrater som primärvårdsdietister i dagsläget ger till patienter med förhöjda blodfetter samt om påverkan av media upplevs i detta sammanhang.

Material och metod: Målgruppen var primärvårdsdietister och webbaserad enkätundersökning den tillämpade metoden.

Resultat: Överlag ger primärvårdsdietisterna likartade råd till patienter. Generellt rekommenderas att minska intaget mättat fett och fiberfattiga kolhydratkällor och öka intaget fibrer. Hälften upplever att det inte finns skillnad mellan kokosfett och mättat fett från andra livsmedelskällor. Cirka 40 % känner viss osäkerhet kring kostråd vid förhöjda blodfetter och anger att de i någon utsträckning blir påverkade av media. Hela 60 % upplever att patienter ifrågasätter råd. Majoriteten ansåg sig uppdaterad inom vetenskaplig forskning men att det fanns lite eller ingen tid per vecka att göra detta på arbetsplatsen.

Slutsats: I denna undersökning ger primärvårdsdietisterna snarlika råd om mättat fett och kolhydrater som liknar NNRs rekommendationer. Det är inte självklart hur man ställer sig till skillnad mellan mättat fett från kokos och annat mättat fett. Många dietister upplever sig i någon utsträckning påverkade av media, något som kan vara intressant att undersöka vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)