Skolstrukturförändringar i landsbygd och stadsbygd : En jämförande kvalitativ studie av skolstrukturutredningar från två svenska kommuner

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)