Investigation of the feasibility of concerted proton-coupled electron transfer from an NADH analogue

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

Författare: Lina Fransén; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)