The Great Picard Theorem

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

Författare: Dennis Wahlström; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: In this essay, we present a proof of the great Picard theorem by showing that a holomorphic function with an essential singularity attains infinitely many complex values in the vicinity of the singularity.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)