Att styra i förändring : en fallstudie av Falkenbergs Kommun och deras målstyrningsmodell

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: I dagens samhälle har kommuner blivit allt mer konkurrensutsatta då möjligheterna för befolkningen att flytta har ökat. Detta har medfört att kommuner fått ökad press på sig att anpassa sig till nya förhållanden för att attrahera invånare. Nya förhållanden kan orsakas av bland annat demografisk utveckling, politiska val och konkurrerade kommuner. Därmed blir kommuners målstyrningsmodeller och hur de klarar av förändringar av intresse. Vi har kommit fram till att Falkenbergs Kommun som organisation är förändringsbenägen. Dels genom målstyrningsmodellen, dels genom de faktorer som vi identifierade i The Accounting Change Model. De faktorer som dämpar förändringen i kommunen beror inte på hur kommunen arbetar utan ligger i dess natur som kommun. Därmed har Falkenbergs Kommun goda förutsättningar att ta sig an kommande förändringar som exempelvis val, demografiska förändringar eller konkurrenssituationen kan innebära.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)