Kan va det så sa det åt dæ? : En undersökning av återgivet talspråk i skrift hos Anne Karin Elstad

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Författare: Carita Holm; [2008]

Nyckelord: talemål; Nordmøre; dialektologi;

Sammanfattning: I den här uppsatsen är målet att undersöka det återgivna talspråket i dialogen mellan karaktärerna i Anne Karin Elstads självbiografiska roman Hjem (2006). Prosatexten är på bokmål, men alla repliker är en form av Nordmøredialekt som mer eller mindre närmar sig nynorskformer. Problemet som uppstår när talspråk blir skrift är att skapa den nivå av återgivning som passar den tilltänkta publiken. Elstads repliker är fullt läsbara av gemene man, eftersom endast markerade dialektala drag finns med och inga specialtecken används. Elstad lyckas på ett genuint sätt göra historien trovärdig, även om de rena Nordmøreformerna ibland får stryka på foten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)