Delningsekonomi & kultur - En analys om hur ett kulturellt perspektiv kan kartlägga och bidra till att marknadsföra delningsekonomi

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Erik Sahlgren; Joel Alm; [2020-02-21]

Nyckelord: Delningsekonomi; CCT; Marknadsföring; Klimat; Konsumentidentitet;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)