Mannen bakom monstret : En karaktärsanalys av Henry Frankenstein och hans motivation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

Författare: Jennifer Dahlin; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: En karaktärs avsikter och handlingar ger åskådaren en uppfattning och bild om varför en karaktär agerar eller tar beslut utifrån sina förutsättningar. Jag kommer att analysera Frankensteins motivationer i skapandet av Frankensteins monster med hjälp av adaptionerna Frankenstein (1931) och The Bride of Frankenstein (1935) regisserade av James Whale. I samband med analysen kommer jag även att använda mig av Mary Shelleys roman Frankenstein (1818) för att ge ett ytterligare perspektiv i Frankensteins initiala avsikter och motivation som förklaras mer djupgående i romanen. Analysens huvudsakliga fokus kommer att ligga i beskrivningen av tre aspekter av motivationen, vilket är Frankensteins motivation inom vetenskapen, hans självglorifiering, relationer och en undersökning kring hur de samspelar med varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)