Rosor och rälsar : en fördjupning i de svenska järnvägsparkernas epok

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Detta examensarbete ämnar undersöka sammanhanget som Sveriges järnvägsparker växte fram i under artonhundratalets senare hälft, som en del av det offentliga stadsparkprojektet som var rådande i Sverige och Europa. Vilka var de rådande motiven och idealen? Vad har Sveriges Järnvägars planteringsväsende (1868-1973) betytt för svensk trädgårdshistoria? Arbetet inleds med litteratur och bildstudier, för av avslutas med en platsinventering i Knivsta järnvägspark med en jämförelse av anläggningshandlingar från 1868. Arbetet summeras med en studie av en kunskapsteoretisk tankefigur inom samtida region och kommunalplanering. SJ:s planteringsväsende har haft en större betydelse än vad man kunnat ana för Sveriges trädgårdshistoria. Undersökningen låter också påvisa, att de svenska järnvägsparkerna tycks ha negligerats i den allmänna beskrivningen om de offentliga stadsparkerna i Sverige under andra hälften av 1800-talet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)