Algoritmisk tretakt : Överföring av musikers rytmisering till elektroakustiskt samspel

Detta är en Master-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)