Idrott och Kön : En undersökning av attityder på gymnasiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Författare: Tommy Månevik; [2005]

Nyckelord: Uppsats Lärare Karlstad 2005;

Sammanfattning:

Detta examensarbete är en kvantitativ attitydundersökning på gymnasieskolan om könsuppdelningen inom idrott och dess koppling till värderingar i såväl skola som övriga samhället.

Syftet med arbetet är att undersöka hur gymnasieelever och lärare förhåller sig och tänker om idrott och kön och utifrån det formulera didaktiska ställningstaganden i lärarrollen.

Informationen samlades in med hjälp av en tresidig enkät med 25 ettvalsfrågor och 3 öppna frågor på fyra olika gymnasieskolor i Mellansverige. Totalt svarade 234 personer på enkäten varav 220 elever och 14 lärare.

Enkätresultatet indikerar att könsuppdelningen inom idrott delvis saknar grund dvs. den är inte bara prestationsmässigt motiverad utan också ett uttryck – och ett starkt fäste – för genussystemet i samhället. Det indikerar också att majoriteten av både män och kvinnor anser att kvinnor och män kan tävla tillsammans i golf, skytte, ridsport, curling, bowling, bordtennis, tennis, biljard, skidor, gymnastik, motorsport, schack, segling, slalom och bågskytte.

Utifrån detta gör författaren det didaktiska ställningstagandet:

Det är viktigt att inte glömma bort eller osynliggöra idrotten när man pratar om genus och jämställdhet. Samhället behöver en levande debatt om idrott och kön och den bör inte minst föras i skolan, t.ex. i samband med värdegrundsteman och jämställdhetsdagar men även i klassrummen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)