Matematiksvårigheter är när de har problem med typ allt : En undersökning om hur speciallärare uppfattar elev i matematiksvårigheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

Författare: Carina Lundqvist; Maria Widuss; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)