Ideala pulverinhalatorer och deras egenskaper

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Inledning: Inhalationsläkemedel är ett sätt att få in läkemedel via luftvägarna till lungor. Pulverinhalator, sprayinhalator, nebulisator och ånginhalator är de fyra apparater som används i dagsläget. Det här arbetet inriktas på pulverinhalatorer. Jämfört med övriga varianter är de lättast att använda samt levererar läkemedel till lungorna bäst. Arbetet kommer att undersöka vilken av Turbuhaler, Spiromax, Novolizer och Easyhaler som kan förmedla läkemedel mest effektivt till lungorna, är enklast att använda, levererar läkemedel pålitligast, är bäst anpassad till patienter med sämre andningsförutsättningar, skyddar läkemedlet från yttre påverkan bäst och är kostnadseffektivast samt har minst miljöpåverkan. Metod: Arbetet har gjorts genom litteraturarbete. All information har samlats in med hjälp av Pubmed och Web Of Science.  Resultat och Diskussion: Inhalatorerna har jämförts i kategorierna för idealinhalatorer.  Easyhaler fick bäst resultat i kategorierna lungdeposition av läkemedel, anpassad utefter sämre andningsförutsättningar samt kostnadseffektivitet. Att leverera läkemedel pålitligt över tid klarade Novolizer bäst medan Spiromax var mest användarvänlig. De två inhalatorerna skyddade även läkemedlet bäst. Novolizer är högst upp i miljökategorin. Experter inom lungmedicin anser att de viktigaste egenskaperna är lungdepositionen, anpassad utefter sämre andningsförutsättningar, pålitlig läkemedelsleverens samt användarvänlighet, i angiven turordning.  Slutsats: Easyhaler är den mest ideala inhalatorn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)