Postulaten inom Ekonomisk Teori - En genomgång av debatten mellan 1946 och 1963

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Sammanfattning: This paper concerns itself with the controversy between marginal theory and empiricism during 1946-63, its main focus is the debate that followed R.A. Lesters empirical research 1946 who wrote a critical paper concerning the maximization-principle. It also concerns itself with the debate that followed on Milton Friedman´s essay on positive economics.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)