Det gick fort som bara den. En konstruktionsgrammatisk undersökning av [VERB/ADJ/ADVERB som/av bara den].

Detta är en L2-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Anna Rundlöf; [2018-01-29]

Nyckelord: subjunktionsfras; konstruktionsgrammatik; konstruktion;

Sammanfattning: Följande uppsats syftar till att undersöka användandet och utbredningen av två varianter av liknande konstruktioner. [VERB/ADJ/ADVERB som bara den] samt [VERB/ADJ/ADVERB av bara den] Konstruktionerna kommer metodiskt att undersökas i Korp, Språkbankens sökverktyg för textkorpusar, med hjälp av Korp hittas resultat av konstruktionernas utbredning i svenska textkorpusar och med dessa siffror kommer resultatet att redovisas och diskuteras under uppsatsens gång. Slutligen kommer två så kallade konstruktikonposter att skapas, en för varje konstruktion. Dessa två kommer att utgöra resultatet av uppsatsen och kommer förhoppningsvis att platsa i det svenska konstruktikon-nätverket SweCcn, ett pågående projekt vid Göteborgs universitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)