En för alla, alla för en - En kvalitativ studie om samverkan mellan Socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin och Statens institutionsstyrelse i Västra Götalands län

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

Författare: Caroline Danielsson; Emma Manngård; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)