An application that creates loops out of audio recordings

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

Författare: Jinwoo Yu; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: En applikation för mobila enheter skapades för en målgrupp som bestod av barn i åldern 6–10 år. Applikationen ingick som en del av en större applikation som hette Clappen, som bestod av flera mindre applikationer. Clappen utvecklades av forskningsinstitutet RISE Interactive på uppdrag av Östergötlands sjukhusclowner, som arbetar med att besöka barn på sjukhus i Östergötland. Med lek, gestaltning och musik ger Östergötlands sjukhusclowner barnen en paus i vardagen. Clappens syfte var att förlänga närvaron av clownerna på sjukhuset. Applikationen som beskrivs i detta examensarbete hade som syfte att tillåta barn att skapa musik utan att behöva ha taktkänsla eller förmågan att sjunga i korrekt tonhöjd. Funktionalitet för inspelning implementerades i applikationen och varje inspelning korrigerades med följande ljudmanipulationer: filtrering, analys med Fast Fourier Transform, sample slicing, tonhöjdsbyte med en fasvokoder, fade och kvantisering. Det grafiska gränssnittet utvecklades med följande metoder: fältstudie, effektkarta, prototyper, designmetoden “Crazy eights“ och användartest. Resultatet blev ett grafiskt gränssnitt som tilltalade målgruppen och som enligt användartestet var snabbt och enkelt för målgruppen att lära sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)