Knapphet och överflöd i Sudan: Två sidor av samma mynt En teoriutvecklande studie av resurser som orsak till konflikt

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Resurser har ofta kopplats ihop med konflikt. Studierna som länkar resurser till konflik kan vidare delas upp i två grupper, de som fokuserar på resursknapphet och de som fokuserar på resursöverflöd. Syftet med den här studien är att kombinera de två forskningsområdena genom att undersöka relationen mellan knapphet och överflöd i form av resursfördelning. Genom det hoppas vi utveckla teorin om resurser som orsak till konflikt. Uppsatsen undersöker två fall av konflikt i Sudan. Den som bröt ut 1983 mellan norra och södra Sudan och den som bröt ut 2003 i regionen Darfur. Undersökningen använder processpårning för att identifiera kausala mekanismer och kommer fram till slutsatsen att resursfördelning har spelat en betydande roll i de två konflikterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)