Sötlupin som proteinkälla i livsmedel : En näringsmässig och sensorisk undersökning av lupinberikad vetelimpa

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)