Varför äts maten inte upp?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Kandidatuppsats 15 hp Program:Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå:GrundnivåHandledare:Cecilia Magnusson SporreExaminator:Anna PostAntal sidor:47 (inklusive bilagor)Termin/år:VT2020

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)