Vilka hinder och möjligheter finns för ett användande av koncernen Karlstad kommuns gemensamma projektmodell? : Hur används projektmodellen i nuläget?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)