Hur kan köupplevelsen förbättras med ettnytt digitalt kösystem? : En studie med kombinationen av etnografiska fältstudier och enentreprenöriell ansats på Ica Maxi Östersund

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Livsmedelsbranschen är en bransch där de tekniska lösningarna och självbetjäningssystem som stärker konsumenternas upplevelse i butiken ständigt utvecklas eftersom konsumenterna kräver det. För att vara konkurrenskraftig krävs det att en butik ligger före sina konsumenters behov och förväntningar. En investering i självbetjäningssystem kan öka den positiva upplevelsen konsumenten får i butiken och stärka konsumenternas relation till företaget. Huvudsyftet med denna kandidatuppsats i Informatik är att identifiera hur ett nytt digitalt kösystem ger fallföretagets konsumenter en förbättrad köupplevelse ur ett butik-konsument perspektiv. Bisyftet är att beskriva och förklara hur fallföretaget kan stärka sin relation med sina konsumenter. De metoder som används i kandidatuppsatsen för att samla in primära empiriska data är en kombination av etnografiska fältstudier och en entreprenöriell ansats med en MVP-prototyp och sex kvalitativa SPIN-intervjuer. Några av de viktigaste slutsatserna av studiens analys är hur ett nytt digitalt kösystem kan förbättra konsumenternas köupplevelse genom att minska de faktorer som bidrar till en negativ köupplevelse och genom att systemet får ökad användbarhet samt hur fallföretaget kan förbättra sin relation med sina konsumenter genom lojalitetsprogram och nöjdare personal. Uppsatsen visar hur ett nytt digitalt system skulle innebära förbättringar för personalen i form av frigjord tid och förbättrad arbetsbelastning och till sist rekommendationer för hur fallföretaget ska gå vidare efter studien är avslutad med att implementera ett nytt självbetjäningssystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)