Strategisk planering som ett verktyg för att förändra institutioner : En fallstudie på två av Sidas internationella utbildningsprogram där deltagande organisationer uppmuntras att använda strategisk planering i sitt förändringsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)