Genuskonstruktioner i två bilderböcker : En analys av Pija Lindenbaums Gittan och gråvargarna och Gittan gömmer bort sig

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Linnéa Svensson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)