Humanistisk patriot eller auktoritär clown? : En studie av filmkritikernas Michael Moore

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier;

Författare: Martin Ohlsson; Martin From; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Michael Moore är en av världens allra mest berömda dokumentärfilmare. Med sin personliga stil och sitt tydligt politiska patos har han blivit både hatad och älskad i USA. I sin senaste film Sicko, gick han till hård attack mot det amerikanska sjukförsäkringssystemet, och propagerade för att USA skulle ta efter de europeiska länderna, det vill säga skapa ett system där staten åtminstone i teorin garanterar vård för alla.Den här uppsatsens syfte var att undersöka vad det är som gör Michael Moore så kontroversiell. Vi ville se hur filmkritiker bedömde filmen och på vilka grunder. Vi gjorde därför en kvalitativ innehållsanalys där vi noggrant läste igenom texterna för att se hur tendenserna såg ut. Vi läste igenom recensionerna och försökte dela in dem i olika kategorier efter vad kritikerna tyckte. Vi läste igenom texterna och genom att tolka både vad som stod ordagrant och vad som gick att läsa mellan raderna.Vi kom fram till att filmens budskap påverkade recensenternas åsikt om filmen i mycket hög grad och att de som verkligen gillade filmen inte brydde sig så mycket om de ”regler” som finns för dokumentärfilmer. Tendensen var att de som höll med Moore (vilket de flesta gjorde) gillade filmen. Den som ogillade filmen mest verkade också vara den som tyckte sämst om Moores politiska åsikter. De flesta kritiker infann sig dock i ett slags mellanskikt. De gillade filmen och dess budskap, men hade ändå vissa invändningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)