Folket, riksdagen och Europeiska unionen - En analys av förarbetena inför Sveriges medlemskap i EU ur ett demokratiperspektiv.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)