Myndigheters kommunikationsskyldighet : Konsekvenser och verkan vid bristfällig kommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Författare: Helena Edwang; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)