Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet vid arbetsbrist.

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Per Berglund; [2020]

Nyckelord: Omplacering; arbetsbrist;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)