Case Study of Manga Translation Problems

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Japanska

Författare: Per Gyllenfjell; [2013]

Nyckelord: Japanese; Translation; Manga; Scanlation;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)