Evaluation of the effects of four consolidants on matte paint and their ageing

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Angela Caira; [2021-09-14]

Nyckelord: matte paint; consolidant; artificial ageing;

Sammanfattning: Degree project for Master of Science with a major in Conservation2021, 30 HECSecond Cycle2021:23

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)