Välkommen till vårt varumärke : En studie om hur Försvarsmaktens varumärke kommuniceras i dess reklamfilmer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Författare: Ekström Mattias; Lundsten Mikael; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)