Etnisk profilering inom svensk polis och mänskliga rättigheter : En studie av fenomenet i en folkrättslig kontext

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Alma Diaz Rämö; [2021]

Nyckelord: Folkrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)